ตะลุยโจทย์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ

เป็นคอร์สพิเศษเพื่อติวสอบเข้า ม.1และม.4 รอบห้องเรียนพิเศษ อาทิเช่นห้อง GIFTED, EP., MEP., EIS., สสวท., ความสามารถพิเศษวิทย์-คณิตและห้องอื่น ๆเป็นต้น ซึ่งจะมีความเข้มข้นในเนื้อหา ลักษณะการติวจะเป็นการฝึกประเมินค่าข้อสอบโดยทางเราพัฒนาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

  1. ความรู้ความจำ
  2. คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
  3. การนำไปใช้

ซึ่งสอดคล้องกับการวัดประเมินผลในสนามการแข่งขันต่าง ๆ รวมไปถึงข้อสอบเข้าม.1 และม.4 การันตีด้วยผลการสอบติดของน้อง ๆ มากกว่า 90 % อีกด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสมัครเรียน ติดต่อได้ที่ กาลิเลโอทุกสาขา