99 วัน ปั้นดินเป็นดาว’63

จุดมุ่งหมาย
1.เตรียมพร้อมสอบ ม.1 ให้ได้ดังตั้งใจ
2.ตามล่า ดวงดาว ที่แสนงดงามของตน
3.จัดสรรเวลาวันละนิด ให้เป็นประโยชน์
4.ฝึกวินัยในตนเอง อย่างต่อเนื่อง


การดำเนินโครงการ
โครงการจะดำเนินการทั้งหมด 99 วัน เก็บดาว 99 ดวง โดยแต่ละดวงจะเป็นการทำข้อสอบเตรียมเข้าม.1 5 วิชา วิชาละ 1 ข้อ เป็นการฝึกวินัย ทบทวนความรู้ เพิ่มทักษะคิดวิเคราะห์ ซึ่งตัวข้อสอบจะเป็นการแบ่งระดับ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ ความรู้ความจำ 20% คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 40% และการประเมินค่าและการประยุกต์ใช้ 30% หลังจากการเก็บดาวครบ 1 ชุด 1 สัปดาห์

การเฉลยแบบเก็บดาว
ทางผู้ดำเนินการโครงการ จะมีการเฉลยละเอียดแต่ละวิชาทุกวัน นั่นหมายถึงน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกทักษะแล้วยังมีการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย

การประเมินผล
ในขณะร่วมโครงการน้อง ๆ จะได้รับผลการวิเคราะห์ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ ตามวิชา ตามเรื่อง ตามหัวข้อ ในแต่ละวิชาทุกสัปดาห์ (Line ส่วนตัว) ซึ่งน้อง ๆ และผู้ปกครองจะมีแนวทางในการเพิ่มจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน ให้พร้อมต่อการสอบมากยิ่งขึ้น


“เมื่อพาราเซตามอลไม่ได้รักษาได้ทุกโรค เฉกเช่น ถูกผิด ก็ไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหา”

Cr.ดร.บู้

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://youtu.be/jTjim360Spo
ลิงค์ลงทะเบียน: https://forms.gle/f6onx6r8Ah3asHYj6
Facebook page: https://www.facebook.com/Brainmoreplus/

สอบถามรายละเอียด
Tel. 081-4087947 ดร.บู้ และ 063-8369944 อ.ปุน
Line ID: tabuu49