ค่ายสมองแตก

📍โครงการค่ายสมองแตก #13 “ติวเข้ม 10 วัน 8 คืน”
🗓📅ในวันที่ 14-25 ตุลาคม 2562

☑️ป.4-6 เตรียมสอบ สสวท. และสอบเข้าม.1 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ |วิชาวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
☑️ม.1-3 เตรียมสอบเข้าม.3 รร.มหิดลฯ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ และโครงการวมว. |วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์

☑️สอนเข้มข้น เพิ่มเติมความรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการ ฝึกคิดวิเคราะห์💯
💢💢แล้วเราจะสำเร็จไปด้วยกัน🎊🎊
“ทุกความพยายามอาจไม่สำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จเกิดจากความพยายาม”

ทีมผู้สอน👨‍🏫👩‍🏫
✔️ฟิสิกส์ |ดร.ถาวร ตันหยงมาศกุล ประสบการณ์ 17 ปี
✔️ชีวะ |ผศ.ดร สามารถ ต่ายขาว ประสบการณ์ 15 ปี
✔️เคมี |อ.จรีลักษ์ เปล่งสกุล ป.โท จุฬา ประสบการณ์ 12 ปี
✔️คณิตศาสตร์ |อ.ปุณยวัจน์ จารุธรรมวัฒน์ ประสบการณ์ 12 ปี

พิเศษสุด!! ระดับประถมศึกษา เพียงที่นั่งละ 12,000บาท
ระดับมัธยมศึกษา เพียงที่นั่งละ 14,000 บาท
(รวมอาหาร อาหารว่าง เอกสาร และที่พัก)

สนใจลงทะเบียน 😁😁
https://forms.gle/wRF98hir5Z3qtanVA

สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข่าวสาร ❓❓
https://www.facebook.com/Brainmoreplus

โทร📱 0814087947, 0816296106