กาลิเลโอ สาขาฉะเชิงเทรา

☑️คอร์สเปิดเทอม 2/2562

เรียนทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์สเปิดเทอม
เป็นคอร์สที่รับตั้งแต่ ป.1-ม.6 เน้นผลการเรียนที่พัฒนาขึ้น เริ่มตั้งแต่การอ่านหนังสือ การฝึกคิดวิเคราะห์ ซึ่งทางหลักสูตรจะพัฒนาน้อง ๆ ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นสอดคล้องกับข้อสอบวัดศักยภาพ ในแต่ละสนามการแข่งขัน โดยแต่ละคอร์สจะมีการประเมินผลการเรียน 2 ครั้ง คือกลางภาคและปลายภาคการเรียนรวมไปถึงการติวสอบให้กับน้อง ๆ ในช่วงที่มีการสอบ ลักษณะเดียวกันกับคอร์สเทอม 1 แต่พิเศษสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะเลื่อนระดับชั้นที่เป็นคอร์สเตรียมสอบเข้าม.1 ม.4 และมหาวิทยาลัย

🙀🙀**พิเศษสำหรับน้อง ๆ ป.6 และม.3 มีการติวสอบ O-NET และม.6 ทำ Portfolio ให้ฟรี 🤩🤩

ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด ห้องละ 15 คน

#เรียนเข้มข้นใส่ใจดูแล
ลงทะเบียนออนไลน์: https://forms.gle/3SeXJbASrAyB6w4u8
โทรสอบถามเพิ่มเติม 063-8369944, 081-629 6106
ID Line : galilao_cha
Facebook Page : https://www.facebook.com/GalilaoChachoengsao